Tiêu đề
Mô tả
Tải xuống

Nanoflex Catalogue

Cung cấp thông tin chi tiết, hình ảnh sản phẩm, bảng thông số kỹ thuật, hình thức đóng gói loại STD và Class 0

ATATA Catalogue

Chi tiết thông số kỹ thuật, hình thức đóng gói, hình ảnh sản phẩm cách nhiệt - cách âm ATATA

3Wtape Catalogue

Chi tiết thông số kỹ thuật , hình thức, chủng loại của các dòng sản phẩm : Gioăng , băng dính đen, băng dính bạc, băng cuốn..

Prodetech Flexiable Catalogue

Chi tiết thông số kỹ thuật, các dòng sản phẩm ống gió mềm

Prodetech Catalogue

Chi tiết thông số kỹ thuật, các dòng sản phẩm ; Ống gió, cửa gió, van gió, thang -máng cáp...
Tài liệu - Nanoflex High Quality Insulation